Dorpsagenda

Met de dorpsagenda worden de inwoners en de wensen die in Ottoland leven samengebracht. Initiatieven en inspanningen van de inwoners en die van de gemeente kunnen daarmee op elkaar worden afgestemd.

Om de leefbaarheid van Ottoland te behouden en te verbeteren, moet de dorpsgemeenschap eerst helder voor ogen hebben wat ze wil behouden en verbeteren en wat ze daar zelf aan kan bijdragen. Daar moeten zoveel mogelijk inwoners het mee eens zijn. Dat betekent dat bij de ontwikkeling van de agenda alle bewoners de kans krijgen om mee te denken over de toekomst van het dorp.

De inwoners zullen moeten bepalen wat belangrijk is en over die onderwerpen met elkaar een standpunt innemen. Ook kan er gekeken worden hoe de gewenste ontwikkeling het best kan worden aangepakt, welke verbindingen gemaakt kunnen worden en wie het oppakt. Dat leidt uiteindelijk tot de dorpsagenda met het antwoord op de vraag: waar gaan we ons de komende jaren voor inzetten.

Hoe kwam de Dorpsagenda tot stand?

De klankborgroep Ottoland heeft het initiatief genomen tot het opstellen van de dorpsagenda. Op 8 oktober 2014 is het dorp samengestroomd in het dorpshuis. Ruim 110 mensen hebben die avond meegedacht en gepraat over de toekomst van het dorp. De klankbordgroep heeft de resultaten uitgewerkt.

De dorpsagenda is opgebouwd rond onderstaande vier onderwerpen. Steeds wordt aangegeven wat het dorp belangrijk vindt en welke actie daarop zal plaatsvinden.
U kunt op de afzonderlijke onderwerpen klikken om daarover een verdere uitleg te lezen.

Woningbouw - Dorpshuis - Verenigingsleven - Verzorgd & Veilig