Dorpshuis

Het Dorpshuis: huis van het dorp.

Het dorpshuis is het huis van het dorp en zo’n plek moet er blijven. Een dorpshuis met toekomst heeft de inwoners en verenigingen hard nodig.
Het Dorpshuis staat momenteel op een kruising. Het gebouw behoeft modernisering en de gemeente draait de subsidiekraan dicht. De exploitatie en het beheer van het dorpshuis is in handen van het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur ontwikkelt momenteel een plan voor de toekomst.

Actiepunten

Het stichtingsbestuur ontwikkelt een plan voor de toekomst conform de inbreng bewonersavond. Desgevraagd wil de klankbordgroep graag meedenken.