Eben-Haëzerschool CBS

Onze school gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Brandwijk en omstreken.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 8 personen en bestuurt op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de directeur. Ieder die instemt met het doel en de grondslag van de vereniging kan zich aanmelden als lid. Dit kan bij de secretaris van het bestuur of bij de directeur.

Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt verantwoording af van het gevoerde beleid. Ook worden in deze vergadering nieuwe bestuursleden gekozen. Binnen het bestuur worden de taken verdeeld.

Het bestuur bestaat uit een toezichthoudend deel en een uitvoerend deel. Dit uitvoerend deel richt zich met name op onderwijs, financiën en beheer gebouw . Een belangrijke verantwoordelijkheid van het bestuur is het benoemen van nieuw personeel. Het bestuur vergadert ongeveer 8x per schooljaar.


Secretariaat/Contactpersoon
Naam: 
Eben-Haëzerschool
Adres: 
B 115
Postcode: 
2975 BK
Plaats: 
Ottoland
Telefoon: 
0184-642202