Passage

Wat is Passage?

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. Vanuit onze inspiratiebron, de Bijbel, zetten we ons actief in voor onze leefomgeving en bespreken we maatschappelijke ontwikkelingen en (inter)nationale vraagstukken.
Passage is een vereniging van en voor vrouwen die wonen en werken op het platteland of in stedelijke gebieden, verspreid over heel Nederland.
Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen.
Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.

Wat biedt Passage?

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt Passage haar leden:
· ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen;
· ontmoeting: ontmoetingsdagen, hobby- en sportbeoefening, culturele uitstapjes, excursies, bezinningsdagen;
· ondersteuning: ledenblad, contributieregeling, projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.
Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden.
Passage biedt vrijwilligers de gelegenheid om hun talenten verder te ontwikkelen via cursussen en trainingen.

Lidmaatschap

Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Het lidmaatschap is in de meeste gevallen plaatselijk georganiseerd via de honderden afdelingen. Het is ook mogelijk om lid te worden van de landelijke organisatie of alleen donateur. Meer informatie over deze varianten kunt u verkrijgen bij het landelijk bureau van Passage.
Voor de leden van een plaatselijke afdeling worden dicht bij huis activiteiten aangeboden, met vrouwen uit de eigen omgeving. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten, studiedagen en excursies van een groep afdelingen tegelijk, soms per gewest, soms landelijk georganiseerd.


Secretariaat/Contactpersoon
Naam: 
B.R. Resseler-Vink
Adres: 
Burgemeester Visserwerf 23
Postcode: 
2975 BP
Plaats: 
Ottoland
Telefoon: 
0184-641769