Stichting Dorpshuis Ottoland

Het door de Stichting opgerichte en in stand te houden Dorpshuis wordt primair dienstbaar gemaakt aan het doel van de Stichting, namelijk het beschikbaar stellen van het gebouw aan het plaatselijk verenigingsleven ten behoeve van allerlei culturele activiteiten, uitvoeringen en andere bijeenkomsten. Dit ter bevordering van de saamhorigheid van de lokale gemeenschap en het behoud van het dorpskarakter.
 

Voorzitter a.i. dhr. J. Bos
   
Secretaris: mevr. A.T. Breedveld-van den Heuvel
Penningmeester mevr. C.A. van Tol-Hulscher
   
Bestuurslid: dhr. A. den Besten
Bestuurslid: dhr. J. Hoogendoorn
Bestuurslid: mevr. A.M. van Leussen-de Groot
   

 


Secretariaat/Contactpersoon
Naam: 
Janneke Breedveld - van den Heuvel
Adres: 
-
Postcode: 
-
Plaats: 
Ottoland
Telefoon: 
0184-641330