Trimvereniging

De trimvereniging Ottoland is officieel opgericht in november 1981. De vereniging bestaat uit volwassenen van alle leeftijdscategorieën, mannen en vrouwen.

Aanmelden als lid kan d.m.v. een aanmeldingsformulier waarop u tevens toestemming kan geven voor automatisch afschrijven van uw lidmaatschap. Dit formulier is te verkrijgen bij de penningmeester.
Contributie is vastgesteld op € 25,00 per kwartaal. Dit bij voorkeur via automatisch incasso. Om de contributie zo laag mogelijk te houden, zamelt de trim gebruikt frituurvet in. Dit kan ingeleverd worden bij Henk de Jong, Graafdijk-west 33 Molenaarsgraaf of bij Arie van Dieren, Burg van Steenbergenstraat 9 Ottoland.

Sporten doen we wekelijks op maandag van 19:30-20:30 uur of van 20:30-21:30 uur. Laatste genoemde tijd is gemengd, d.w.z. mannen en vrouwen.
Wat doen we zoal: het eerste half uur werken we aan onze conditie door het doen van allerlei oefeningen, heel afwisselend, de ene week buikspieroefeningen, de volgende keer oefeningen met een bal. Kortom alle spieren komen aan de beurt. Het laatste half uur wordt besteedt aan balspellen: basketbal, trefbal o.i.d. en we sluiten altijd af met een partijtje volleybal. Dit alles gebeurt onder de bezielende leiding van Dik de Ridder uit Bleskensgraaf


Secretariaat/Contactpersoon
Naam: 
Anita Vonk-Korevaar
Adres: 
Zuidzijde 168
Postcode: 
2977 AM
Plaats: 
Goudriaan
Telefoon: 
06-15466825