Verenigingsleven

Visie

Het verenigingsleven is een belangrijk sociaal onderdeel waar Ottolanders elkaar ontmoeten en ontspannen. Er zijn veel verenigingen actief in Ottoland van kerkelijk tot sportief, mensen zijn actief lid en vinden dit een belangrijk punt.

Kansen

  • Momenteel is er weinig samenwerking tussen al deze verenigingen, een vergadering of overleg biedt kansen om meer activiteiten samen aan te pakken.
  • Gezamenlijke website waar alle informatie te vinden is.
  • Gezamenlijke kalender maken zodat alle Ottolanders bekend worden met alle activiteiten.

Aandachtspunten

  • Vrijwilligers/ bestuurlijk werk onder de aandacht brengen.
  • Kijken naar de mogelijkheden om algemene stalling te kunnen organiseren.

Actiepunten

  • Vergadering organiseren tussen alle verenigingen.
  • Lijst maken met alle contactpersonen van de verenigingen + NAWTE gegevens.

Einddatum: Juni 2015.