Verzorgd en Veilig

Verzorgd

Ottoland is een mooi dorp en wil dat ook blijven. De inwoners hechten aan verzorgde bermen en sloten. En dat kan beter dan nu het geval is.

1) Verzorgd aanzien van de bermen en schone sloten

De bermen kunnen verzorgder dan nu het geval is. Het gaat dan om de begroeiing en het maaien van de bermen. Gekeken gaat worden of de bermen door Ottolanders en in samenwerking met partijen als waterschap en gemeente kunnen worden verfraaid (bijv. Blauwzaam kleurrijk lint). De sloten zijn regelmatig vies. De Ottolanders willen dat hier iets aan gebeurt. Daartoe zal overleg worden gepleegd met het waterschap en de gemeente.

Trekker: gemeente en waterschap
Datum gereed: Evaluatie halfjaarlijks.

2) Zwerfafval

Het dorp wordt ontsierd door zwerfafval. Een heel aantal inwoners ruimt zelf al regelmatig wat op. Het doel van dit agendapunt is te kijken of we als dorp dit nog meer gezamenlijk kunnen oppakken (naar voorbeeld in bijvoorbeeld Nieuw- Lekkerland, Streefkerk en Groot-Ammers). De afvalverwerker Waardlanden kent voor dit soort acties een subsidiemogelijkheid.

Trekker: klankbordgroep, gemeente en waterschap.
Datum gereed: Evaluatie halfjaarlijks.

 

Veilig

Door de smalle weg, het verschil in snelheden en obstakels is het onvoldoende veilig op de weg. Het gaat daarbij ook om rijgedrag van Ottolanders zelf. De volgende voorstellen worden gedaan:

1) Eén Ottoland met één gelijke snelheid, niet steeds het dorp in en uit.

Door de steeds wisselende toegestane snelheden en het veranderend wegbeeld is de situatie rommelig en onduidelijk. Bovendien is het voor mensen van buiten Ottoland niet te volgen. Het doel is één Ottoland voor het hele lint. Hiermee kunnen direct ook de erg grote verschillen in toegestane snelheden worden weggenomen.

Trekker: gemeente en waterschap
Datum gereed: half jaarlijkse terugkoppeling

2) Straatverlichting van VVAC naar Vuilendam

De huidige situatie is voor de fietsers onveilig.

Trekker: gemeente en waterschap.
Datum gereed: half jaarlijkse terugkoppeling.

3) Hoge snelheden tractoren beperken door handhaven

De hoge snelheid waarop tractoren rijden geeft veel onveiligheid. Er zal gehandhaafd moeten worden om het risico te beperken. Daartoe overleggen met de gemeente wat mogelijk is.

Trekker: gemeente en waterschap.
Datum gereed: half jaarlijkse terugkoppeling.

4) Wegversmallingen handhaven

De wegversmallingen handhaven om de rijsnelheid te beperken.

Trekker: gemeente en waterschap.
Datum gereed: half jaarlijkse terugkoppeling.