Woningbouw

Woningbouw: iedereen moet oud kunnen worden in Ottoland.

Kinderen die hier worden geboren en willen blijven wonen moeten dat ook kunnen. Iedereen moet oud kunnen worden in Ottoland. Uit de bewonersavond kwam naar voren dat er nu al veel vraag is naar betaalbare huur en koopsector van:

 • Starterswoningen;
 • Seniorenwoningen.

Bewoners hebben concreet belangstelling voor woningbouwprojecten, mogelijk CPO projecten. Realisatie van deze projecten, zie uitwerking actiepunten 1 en 2. Er worden kansen gezien in:

- Inbreilocaties (verdichten bestaande bouw);
- De twee bestaande kernen naar elkaar toe laten groeien (verdichten van het lint met woonvelden/ wooneilanden);
- Herontwikkeling van bestaande boerderijen en het bijbehorend erf.

Aandachtspunten

 • Ontwikkelen van een duurzame woonomgeving;
 • Instandhouden pakker sociale woningen, rekening houdend met eigen bewoners;
 • In het ontwerp rekening houden met sociale controle, inbraakpreventie en hulp aan medebewoners;
 • Ontwikkelen van energie neutrale woningen in een landelijke omgeving;
 • Groene omgeving creëren nabij de bestaande en nieuw te bouwen woningen;
 • Creëren van centraal gelegen speelruimte voor kinderen;
 • Aanleggen van verkeersplateau nabij de bebouwingswegen en aangrenzende weg.

Actiepunten

1. Samenstellen van een bouwteam gericht op:

 • Onderzoek naar bruikbaarheid en haalbaarheid locaties;
 • Van de grond trekken bouwproject (bijvoorbeeld CPO).

Trekker: Klankbordgroep
Datum gereed: Oktober 2015

2. Plan ‘nieuwbouw Ottoland' maken op basis van vraag naar woningen m.b.t. aantal, type en prijsklasse en die planmatig verwerken (onderzoeken, bijv. een klankbordgroep, enquête, lokale makelaar, woonvisie Molenwaard).

Trekker: Klankbordgroep
Datum gereed: Oktober 2015

Beide actiepunten kunnen gelijktijdig oplopen.